Methode

Methode

De Academie voor Inter-Actie focust op het werken met de veelal verborgen, onderliggende sociaal/emotioneel relaties in een groep. Hiervoor wordt de methode van “sociometrie” gebruikt.
De onderlinge verhoudingen worden inzichtelijk gemaakt door het gebruik van ruimte, positionering en het openbaren van persoonlijke voorkeurskeuzes. Door deze methode kunnen vastgeroeste patronen in relaties veranderen en worden potentiële conflicten voorkomen. Eventuele vastgelopen conflictueuze verhoudingen komen aan het licht en worden bespreekbaar gemaakt. Hierdoor komt er weer beweging en ruimte om elkaar te zien als medemens en vindt er verandering in het onderliggende netwerk aan verbindingen in een groep plaats. Juist van het uitwerken van de meest moeizame relatie kan soms het meest geleerd worden!

Scherpe analyse tool
Sociometrie wordt in Europa weinig ingezet, juist omdat het feilloos het onderliggende netwerk aan relaties tussen mensen binnen een groep in kaart brengt. Dit kan bij verkeerd gebruik onveilig zijn. Je leert dan ook de methode zorgvuldig en bewust te hanteren. Om deze reden heeft de Academie een stappenplan uitgewerkt, waarmee de methode veilig en effectief ingezet kan worden.

Veiligheid
Het opbouwen van sociale veiligheid in de groep, zodat de groep de thema’s kan dragen, is essentieel bij deze werkwijze. Het resultaat is een betere/efficiëntere samenwerking in organisatieteams en een betere afstemming op elkaar in andere groepen.

Sociometrie en andere methodes
De methode sociometrie is een onderdeel van psychodrama/sociodrama en heeft een brede inzetbaarheid op zowel persoonlijk als maatschappelijk vlak en in het bedrijfsleven. Naast sociometrie, psychodrama, sociodrama worden elementen uit de creatieve therapieën, groepsdynamiek, voice dialogue, NLP, en de nieuwste kennis vanuit de neurobiologie en psychotherapie toegepast. Verder gebruikt de Academie als basis geweldloze en effectieve communicatie.  Sociometrie kan ook in een individueel coachingstraject ingezet worden.

Bedrijfsleven, afdelingen, scholen, zelfsturende teams
Sociometrie is een uitstekend middel om de onderlinge relaties in teams en afdelingen te onderzoeken en hierin een positieve beweging opgang te brengen. Zaken zoals een SWOT-analyse worden sociometrisch in de ruimte neergezet, zodat het voor de deelnemers direct zichtbaar wordt waar de focus en energie naartoe gaat. Door de belichaming, dynamiek van de groep en het gebruik van de ruimte komt helderheid en duidelijkheid over de huidige situatie. Vanuit hier kan men gaan uitproberen hoe een andere strategie eruit zou zien en of die beter aansluit bij de behoefte van de deelnemers en de organisatie. Bij een juiste inzet geeft deze methode snel resultaat.