Welkom

Even voorstellen

de Academie voor Inter-Actie: waar theorie én praktijk samenkomen om mensen en groepen te leren begeleiden bij hun ontwikkeling. De Academie maakt gebruik van meerdere methoden. De belangrijkste daarvan is sociometrie.

Sociometrie maakt groepsdynamiek inzichtelijk en tastbaar, waardoor groei en veranderingen kunnen plaatsvinden. De Academie biedt structuur voor een veilige opbouw van de groep, zodat de groep het proces van eerlijke uitwisseling kan dragen. Doel is authentieke verbinding in de ontmoeting met anderen te bewerkstelligen en creativiteit te bevorderen. Centraal hierbij staat het onderzoeken van veelal onbewuste keuzes. Bewustwording van keuzes stelt mensen in staat andere, creatieve keuzes te maken. Uiteindelijk is het streven naar ontwikkeling van nieuwe rollen. Plezier in deze co-creatieve ontdekkingstocht staat eveneens hoog in het vaandel!

Nieuw in Nederland

Tot voor kort was er in Nederland nog geen opleidingscentrum met een specialisatie op het gebied van sociometrie. Met de komst van de Academie voor Inter-Actie is daar verandering in gekomen. 

Zorgvuldig

De interacties, theorie en groepsontwikkeling worden met veel zorg en toewijding begeleid.

Veilig

Veiligheid en vertrouwen in de groep zijn absolute voorwaarden om om nieuwe wegen uit te proberen.

Actie methode

Er wordt veel aandacht besteed aan de theorie, èn aan het in de praktijk brengen van de diverse actie methodes.