Academie

De Academie

De oorsprong

De Academy for Inter-Action is een initiatief van Jacomien Ilbrink-de Visser. Na meer dan 15 jaar buitenland ervaring, bleek bij terugkomst in Nederland de actie gerichte werkvorm sociometrie onderbelicht. Sociometrie werd in de jaren 30 van

de vorige eeuw ontwikkeld door Jacob L. Moreno en behoort van oorsprong bij psychodrama. Sociometrie gaat over het krijgen van inzicht in de onderlinge relaties en staat aan de basis van veel andere, later ontwikkelde,  groepstherapieën. Ook de moderne Sociale Netwerktheorie is gestoeld op de het werk van Sociometrie. Google’s befaamde “Page ranking” systeem is ook gebaseerd op de ideeën uit Sociometrie.

Jacomien

Gefascineerd door werking die sociometrie op groepen kan hebben, heb ik mij in de afgelopen jaren toegelegd op het werken met, en de verspreiding van, sociometrie.

Ik ben telkens weer geraakt door de authentieke verbinding die in groepen kan ontstaan door toepassing van  sociometrie. Telkens weer blijken mensen van nature een sociometrisch bewustzijn te hebben en weet men op onbewust niveau zoveel meer van elkaar dan aan de oppervlakte kenbaar wordt. Als ondersteunende werkvorm gebruik ik in mijn werk effectieve/geweldloze communicatie. Deze manier van communiceren maakt het mogelijk dat men zich eerlijk en respectvol naar elkaar uit en de verbinding behouden blijft. Het behoud van autonomie in samenwerking staat hierbij centraal.

Wat mij verder kenmerkt is mijn brede interesse en streven om mijzelf te blijven ontwikkelen. In het verleden heb ik in verschillende landen een breed scala aan opleidingen gevolgd, waaronder Psychologie, NLP, Creatieve therapieën, Psychodrama, Sociometrie, Integratieve Psychotherapie, het Enneagram en Verbindende Communicatie. Naast het werk met groepen, biedt Jacomien ook individuele begeleiding aan via Zinergie.nu.