Psychodrama Home

Geaccrediteerde opleiding Psychodrama

Wat is Psychodrama?

Het fundament van de ontwikkelingsgerichte werkvorm psychodrama is in de eerste helft van de 20e eeuw gelegd door de psychiater Jacob Levy Moreno. Psychodrama werkt interactief met het verwerken van persoonlijke ervaringen binnen een veilige groep, door het visueel en tastbaar maken van vormende gebeurtenissen. De groep ondersteunt het proces van verwerking.

In deze opleiding gaan we uit van een ervaringsgerichte benadering, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij concrete praktijksituaties en gericht zijn op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. De training is praktisch van opzet en heeft een interactief en actief karakter. Deze richt zich op een beter functioneren van de hulpverlener en op het vergroten van zijn/haar creativiteit en zelfsturing.

 

Opleiding 2019

Start 9 maart 2019, locatie Utrecht

 

NIP geaccrediteerde opleiding

De training is opgebouwd uit 54 uur contacttijd en 54 uur zelfstudie. Accreditatie voor Registerpsychologie NIP (A&O en A&G), 108 punten. Naast de opleidingsuren is er thuisstudie (waaronder verdiepend literatuuronderzoek en verslag hiervan n.a.v. een eigen casus of probleemstelling) en toetsing.

 

Doelgroep en Toelatingseisen

Deze training is geschikt voor professionals met tenminste HBO denk- en werkniveau, die willen leren werken met en door embodiment. Dit betekent ook leren omgaan met dat, wat in het moment ontstaat, creatief en zinvol om te gaan.

 

Doel

Hoofddoel van deze opleiding is het effectief functioneren van de cursist te ontwikkelen en te verbeteren. Het gaat hierbij om:

  • het ontwikkelen van professionele bewustwording
  • het verhogen van de weerbaarheid in het werk
  • het versterken van de eigen zelfsturing in het werk en
  • het in theorie en in de praktijk leren van de basishouding, de vaardigheden en de methodieken die het mogelijk maken om psychodrama, interactiedrama, roltraining alsmede sociometrie en sociodrama toe te passen binnen de praktijk.

Een volgend doel is het leren ontwikkelen van en werken met creativiteit in het werk van de cursist (Moreno, de grondlegger van psychodrama heeft altijd benadrukt dat ‘creativiteit en spontaniteit de oorsprong van vitaliteit en geestelijke ontwikkeling beïnvloeden’).

Na de opleiding beschikt de cursist over creatieve, speelse vormen en methodieken om hun cliënten te leren hun emotionele- en gedragsproblemen duurzaam te reduceren, zodat zij effectiever kunnen functioneren. Deze creatieve, speelse vormen en methodieken zijn ontwikkeld voor het gebruiken in individuele begeleiding/behandeling.

 

Meer Informatie en Aanmelden

Website: PsychodramaQ, Ina Hogenboom
Praktijk voor begeleiding, therapie, training, coaching en opleiding in Psychodrama.
Pompoenweg 9, 2321 DK Leiden
Tel: 06-15616939

email: qm.hogenboom@zonnet.nl

 

De opleiders

cropped-InaKleinSchelpenman

Ina Hogenboom

Registerpsycholoog NIP, Arbeid en Organisatie.

Certified Practitioner Psychodrama.

Trainer, Educator & Practitioner in Psychodrama (TEP).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jacomien Ilbrink

Voorzitter van “Psychodrama Association for Europe“.

Certified Practitioner Psychodrama en internationaal workshop- en congresleider.

Certified Creative Arts Practitioner.